Kirken i Vefsn > Dåp

Dåpsregistrering


Om registreringen

Alle som ønsker dåp i Dolstad, Drevja og Elsfjord sokn kan nå registrere dåpsønske på nett.
 
Før du kan registrere dåp må du ha personnummer til barnet og et mobilnummer til en av foreldrene. 
Navnevalgskjema med fødsels- og personnummer blir tilsendt fra folkeregisteret kort tid etter at barnet er født.
Foreldrene må sende inn navnevalgskjema før de mottar fødselsattest. Det er folkeregisteret som godkjenner barnet sitt navn og utsteder fødselsattest.