OPPSTART AV MUSIKKAKTIVITETER HØSTEN 2018

 

PÅMELDING TIL BARNEKOR

 

PÅMELDING TIL VOKSENKOR

KOR I VEFSN

Dolstad barnekor er for barn fra 5 til 7 år. Barnekoret har øving i Dolstad kirke tirsdager kl 1700-1745. De som leder koret er ungdommer som har gjennomført korlederopplæring gjennom Ung kirkesang og som går på musikklinja ved Mosjøen videregående skole. Øivind Mikalsen vil være tilstede i kirka hele tiden, og det serveres kveldsmat i etterkant av øvelsen. Kontingenten er kr 250 i halvåret og det inkluderer mat, noter og en notemappe. Vedtekter finner du her.

Aspirant

Dolstad Gutte- og jentekor er for barn fra 3 klasse og oppover. I dette koret har vi fokus på sangglede gjennom gamle og nye barnesanger, og ulike sangleker. Vi tar imot alle barn, men er særlig glade hvis du har fulgt aspirantopplæringen i Dolstad barnekor.  I gutte- og jentekoret får barna utviklet sine sangstemmer og gehør. De blir fortrolig med kirkerommet og gudstjenesten. De blir utfordret gjennom enkel flerstemmig sang og solosang. Koret deltar på gudstjeneste i kirka ca to ganger i halvåret, men er også med på andre kulturarrangement, både lokalt og regionalt. Koret har minst en kortur i året. Øvelsene er hver tirsdag i Dolstad kirke kl 1730 og avrunder med kveldsmat ca kl 1830-1845. Barna må hentes innen kl 19.  Følg med på semesterplanen. Vi praktiserer halvårskontingent. Prisen er for tiden kr 250 og betales ved semesterstart til kontonummer 4530.21.64626. Husk å merke innbetalingen med barnets navn. Vedtekter for gutte- og jentekor.

VefSing er et tverrkirkelig ungdomskor i Mosjøen. Øvingene foregår for det meste i Dolstad kirke. Det er åpent i kirkekjelleren fra kl 1430. Felles bespisning før øvelsen. Korøvelse fra kl 16-1730. Vi deltar blant annet på ungdomsgudstjenester og konserter med Kammerkoret. VefSing har pause i skoleåret 2017-2018, men har planer om å starte opp igjen fra Høsten 2018.  Vedtekter for VefSing.

VefSing

Vil du vite mer kan du besøke korenes hjemmeside, Dolstad.no, eller ta kontakt med Øivind Mikalsen (tlf 90019249, epost oivind.mikalsen@gmail.com)